Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Nhạc sĩ Kim Yến

Nhạc sĩ Kim Yến được độc giả biết đến với nhiều nhạc phẩm hay, dưới đây là một số nhạc phẩm đó.
Xin click vào đươc link để nghe nhạc phẩm:
http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/6466/index.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét