Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012


Nhạc sĩ Kim Yến với đàn khỉ Nha Trang

Kim Yến với các nhạc sĩ Hà Nội


Nhà thơ Hữu Thỉnh tặng hoa ns Kim YếnPhó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trao giải ba sang tác ca khúc đề tài Tam Nông cho ns Đỗ Kim YếnKim Yến và dị nhân thơ Văn Thùy

Kim Yến nhận giải nhất thi trang phục đẹp tại Hôi thơ lục bát 2009

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Video bài hát Lời Quê

Video bài hát Hạnh Phúc

Video bài hát Bài thơ cho con

Video bài hát Hát về mười cô gái Đồng Lộc và bài hát Khúc hát Người thợ may 5

Video bài hát Tiếng lá và bài hát Bên sông Ninh nhớ mẹ

Video bài hát Nha Trang Biển Hẹn

Chân dung Nhạc Sĩ Đỗ Kim Yến

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012


QỦA DỌC

Trời sinh là Dọc,thích xiên ngang

Chấp cả me xanh, cả khế vàng

Thân dẫu teo trong nồi cá dấm

Vẫn còn đôi hạt để phô phang!

Ảnh nhà thơ


Nhạc sĩ Kim Yến với đàn khỉ Nha Trang

Kim Yến với các nhạc sĩ Hà Nội


Nhà thơ Hữu Thỉnh tặng hoa ns Kim Yến

Nhạc sĩ Kim Yến với tốp ca Cầu Vồng đêm trao giải cuộc thiPhó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trao giải B ca khúc đề tài Tam Nông cho ns Đỗ Kim YếnCùng Ns Đỗ Hồng Quân tặng hoa tốp ca Cầu Vồng