Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012


QỦA DỌC

Trời sinh là Dọc,thích xiên ngang

Chấp cả me xanh, cả khế vàng

Thân dẫu teo trong nồi cá dấm

Vẫn còn đôi hạt để phô phang!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét