Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

CD Cung bậc Tình yêu


1. Bài hát Bâng Khuâng Cầu - Nhạc và lời Đỗ Kim Yến - NSUT Tiến Hỷ trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


2. Bài hát Nụ hôn cao nguyên - Nhạc và lời Đỗ Kim Yến - NSUT Đức Chính và ca sĩ Thu Huyền trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


3. Bài hát Về Xuân Phương - Nhạc Đỗ Kim Yến - Thơ Vũ Bích Hợi - NSUT Hồng Liên trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


4. Bài hát Nha Trang vịnh biển tình yêu - Nhạc và lời Đỗ Kim Yến - Ca sĩ Thanh Bình trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)5. Bài hát Bản tình ca Hải Dương - Nhạc Đỗ Kim Yến -Thơ Bùi Hữu Minh - Ca sĩ Hữu Ngọc trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


6. Bài hát Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc - Nhạc và lời Đỗ Kim Yến - Tốp nữ ĐTNVN trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


7. Bài hát Lời quê - Nhạc và lời Đỗ Kim Yến - Ca sĩ Minh Huyền trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


8. Bài hát Bên sông Ninh nhớ mẹ - Nhạc Đỗ Kim Yến - Thơ Phạm Thượng Hiền - Ca sĩ Anh Thơ trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)9. Bài hát Về Hạ Long - Nhạc và lời Đỗ Kim Yến - NSUT Đức Chính trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)10. Bài hát Hương giấy - Nhạc  Đỗ Kim Yến -Thơ Vũ Hồng Thanh- NSUT Tố Uyên trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


11. Bài hát Đêm hội Hà Giang - Nhạc và lời Đỗ Kim Yến - NSUT Phan Muôn và ca sĩ Kiều Vân trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


12. Bài hát Ngôi nhà bưu điện - Nhạc và lời Đỗ Kim Yến - NSUT Vi Hoa trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


13. Bài hát Tiếng lá - Nhạc và lời Đỗ Kim Yến - NSUT Việt Hoàn trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)

14. Bài hát Hạnh phúc - Nhạc Đỗ Kim Yến - Thơ Đức Tân - Ca sĩ Quốc Dũng trình bàyNghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


15. Bài hát Vinh quang đường sắt Việt Nam - Nhạc  Đỗ Kim Yến -Lời Phạm Thượng Hiền - Tam ca Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng trình bày

Nghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét