Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

DỰ HỌP ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI TTHN QUỐC GIA 2012

CƠM NIÊU

Tặng cửa hàng HỒNG HƯỜNG
số 23 Huỳnh Thúc Kháng- Hà Nội
 

Quê hương chớ nói rằng yêu
Nếu không biết vị cơm niêu là gì!

Tây Tàu ai đã từng đi
Ăn cơm thiên hạ sao bì cơm quê
Phải đâu người Tỉnh mới mê
Thập phương khách rủ nhau về chia vui
Mới hay cái vị ngọt bùi
Của niêu cơm tám, của nồi cá kho
Chẳng là nghệ sĩ, nhà thơ
Bia hơi rượu gạo... lơ mơ cùng người

Hỡi ai đi ngược về xuôi
Có yêu có quý
xin mời cơm niêu!