Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Mời thả thơ

Túi giắt vài cái tăm chơi
Biết đâu lại chẳng có người mời ăn
Nếu cần sĩ diện bảo rằng:
“Cám ơn! Tôi cũng vừa ăn no rồi!”

Túi giắt vài cái tăm chơi
.......
Mời thả tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét