Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Chơi tăm

Túi giắt vài cái tăm chơi
Biết đâu lại chẳng có người mời ăn
Nếu cần sĩ diện bảo rằng:
"Cám ơn! Tôi cũng vừa ăn no rồi!"

Túi giắt vài cái tăm chơi
Biết đâu lại chẳng có người hỏi xin
Tay ai lục túi mình tìm
Buồn, vui ngọ nguậy nơi tim bồi hồi

Cứ giắt vài cái tăm chơi
Đã đăng trên Diễn đàn thi ca Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét