Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM TRUNG TÂM BẢO VỆ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ÂM NHẠC VN TẠI NHÀ HÁT LỚN

NSPhó đức Phương đọc báo cáo

Với NS Phạm TuyênVới NS Huy Thục và các bạnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét